Svet-Stranek.cz
SDH Česká Rybná

Výjezdy a další činnost jednotky:Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.

Výjezdy a další činnost jednotky

Rok 2010

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

23.4.2010

námětové cvičení

  Toto taktické cvičení mělo za úkol prověřit spolupráci jednotek v rámci 19. okrsku při zdolávání požáru většího rozsahu, skladiště slámy ZD Podchlumí, Záchlumí. 

Vyhlášení poplachu:

14:00

 

Návrat na základunu:

17:30

  Datum události   

  Typ události   

     Popis a místo zásahu     

16.4.2010

planý poplach

       na operační středisko Pardubice byl nahlášen požár lesního porostu na výjezdu z obce Česká Rybná. Po příjezdu na místo dislokace nebylo zjištěno žádné zahoření. Popříjezdu profesionální jednotky ze Žamberka jsme byli vyslání na prozkoumání okolí Rybné nad Zdobnicí a tzv. "Vameráků" z důvodů podezření záměny. Na místě bylo zjištěno, že v Rybné nad Zdobnicí dochází k ohlášenému pálení klestí. Česká Rybná, Rybná nad Zdobnicí, lesy v okolí silnice č. 11 směrem na Vamberk

Vyhlášení poplachu:

16:45

Návrat na základunu:

17:30

 

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

28.3.2010

technická pomoc

  vyproštění havarovaného vozidla z příkopu, Česká Rybná 

Vyhlášení poplachu:

09:30

 

Návrat na základunu:

10:30

 

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

2.4.2010

technická pomoc

  vyproštění havarovaného vozidla z příkopu, Česká Rybná 

Vyhlášení poplachu:

20:30

 

Návrat na základunu:

21:15

 

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

3.4.2010

živelná pohroma

  odstranění nebezpečných stavů po silném sněžení na příjezdové komunikaci do obce, Česká Rybná 

Vyhlášení poplachu:

07:30

 

Návrat na základunu:

07:55


Rok 2009
 

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

1.5.2009

požár

  požár suché trávy. Zahoření od odletujících papírů ze spáleniště, Česká Rybná 

Vyhlášení poplachu:

15:20

 

Návrat na základunu:

16:30

 

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

15.10.2009

živelná pohroma

  odstraňování následků sněhové kalamity, odstranění polomů a zprůjezdnění komunikací mezi obcí Dlouhoňovice a České Libchavy, na katastru obce Česká Rybná, komunikace Česká Rybná - Bohousová, likvidace polomů na železniční trati Bohousová - Litice nad Orlicí a komunikaci Česká Rybná - Helvíkovice 

Vyhlášení poplachu:

05:00

 

Návrat na základunu:

14:00

 

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

16.10.2009

živelná pohroma

  odstraňování následků sněhové kalamity, odstranění polomů a zprůjezdnění komunikací mezi obcí Dlouhoňovice a České Libchavy, na katastru obce Česká Rybná, komunikace Česká Rybná - Bohousová

Vyhlášení poplachu:

09:00

 

Návrat na základunu:

13:30

 

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

17.10.2009

živelná pohroma

  odstranění následků sněhové kalamity, odstranění polomů a zprůjezdnění komunikací na území katastru obce Česká Rybná v oblasti Hůrka, Česká Rybná

Vyhlášení poplachu:

07:30

 

Návrat na základunu:

12:00

 

  Datum události 

Typ události

Popis a místo zásahu

7.11.2009

taktické cvičení

  požár činžovného domu a hospody, nácvik evakuace osob z hořící budovy za použití dýchací techniky, koordinace jednotek našeho okrsku, likvidace zahoření, dálková doprava vody a doplňování vody, řízení provozu na místní komunikaci, Česká Rybná

Vyhlášení poplachu:

19:45

 

Návrat na základunu:

22:00